013 33 77 55 44 - Beta

کباب

پلا کباب
قیمت ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰
تخفیف%۱۰

کباب

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

غذابی خوب داریم خودمون خبر نداریم!!!!


توضیحات

کباب

غذابی خوب داریم خودمون خبر نداریم!!!!

    این غذا قابلیت تحویل فوری را دارد.

روز های هفته

روز صبحانه ناهار شام
شنبه موجود هست موجود نیست موجود نیست
یکشنبه موجود نیست موجود نیست موجود نیست
دوشنبه موجود هست موجود نیست موجود نیست
سه شنبه موجود هست موجود نیست موجود نیست
چهارشنبه موجود هست موجود نیست موجود نیست
پنجشنبه موجود هست موجود نیست موجود نیست
جمعه موجود هست موجود نیست موجود نیست